Shorter Encyclopaedia Of Islam Pdf

Islam Wikipedia. Den islamiska trosbeknnelsen, shahadah Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed r Guds sndebud. P arabiska , L ilha ill llha wa Muhammadun raslu llhi. Islam p arabiska  info, al islm r en monoteistisk, abrahamitisk religion som rknar Muhammed cirka 5. Shorter Encyclopaedia Of Islam Pdf' title='Shorter Encyclopaedia Of Islam Pdf' />Shorter Encyclopaedia Of Islam PdfKoranen som sin uppenbaradeheliga skrift. Den som beknner sig till islam kallas muslim. Islam r vrldens nst strsta religion efter kristendomen, med omkring 1,6 miljarder utvare eller cirka 2. Det finns ett flertal grenar av islam, varav de tv strsta r sunni som utgr 8. The Encyclopdia Britannica Latin for British Encyclopaedia, published by Encyclopdia Britannica, Inc., is a general knowledge Englishlanguage encyclopaedia. Muslimer tror att Gud arabiska, Allh uppenbarade Koranen fr Muhammed, den siste profeten, och ser Koranen och sunna, vilket r en redogrelse fr hur Muhammed levde och vad han yttrade, som de grundlggande kllorna fr islam. De betraktar inte Muhammed som grundare av en ny religion, utan som terskapare av Abrahams, Moses och Jesus ursprungliga monoteistiska trosskdning. Islam omfattar mnga religisa sedvnjor. Anhngarna mste i allmnhet flja islams fem pelare, fem plikter som frenar muslimer i en gemenskap. Vid sidan av detta har det utvecklats traditionella stadgar och rttsregler, islamiska lagarna sharia som praktiskt taget berr alla sociala aspekter av det muslimska livet. Dessa traditioner omger praktiska frgor som kan berra anhngarens liv. Nstan alla muslimer tillhr en av de tv strre riktningarna inom islam, sunni eller shia. Uppdelningen utvecklades mellan r 6. Ungefr 8. 79. 0 procent av alla muslimer r sunni och 1. Islam r den dominerande religionen i Mellanstern, svl som i delar av Afrika och Asien. Strre muslimska grupper finns ven i Kina 2. Shorter Encyclopaedia Of Islam Pdf' title='Shorter Encyclopaedia Of Islam Pdf' />Shorter Encyclopaedia Of Islam PdfBalkanhalvn 4. Bosnien och Hercegovinas befolkning r muslimer6 och i Ryssland 2. Det finns ocks ett relativt stort antal muslimska grupper i resterande delar av vrlden. I Vsteuropa r antalet muslimer totalt fler n 2. Islam r ett arabiskt ord, al islm. Ordet islam i sin grundform betyder underkastelse och lydnad. Betydelsen lydnad anvnds ocks i muslimsk terminologi. Ordet islm i infinitivform frekommer tta gnger i Koranen. I Koranen som sdan frekommer dock ingen institutionalisering av ordet och dess avledningar, det vill sga att dessa enbart skulle beteckna profeten Muhammeds efterfljare, utan de anvnds i generell och bokstavlig bemrkelse. Termerna muslim och islm syftar i Koranen p det allmnna tillstndet hos var och en som underkastar eller har underkastat sig respektive underkastelse under Guds vilja. Islam p arabiska, alislm r en monoteistisk, abrahamitisk religion som rknar Muhammed cirka 570632 som den sista profeten och Koranen. One of the most frequently quoted Quranic verses is chapter 9 verse 5. This verse is known as The Verse of the Sword. Muslim terrorists cite it to justify their. I sura 3 1. 9 heter det till exempel Fr Gud r den sanna religionen underkastelse under Hans vilja Innad Dna indallhil Islm. Islam som naturligt tillstnd och som religionredigera redigera wikitextEnligt Koranen kan inte en enda varelse, eller ngonting annat som existerar, undg att i en mening underkasta sig Guds vilja. Detta r islam i sin allra mest generella bemrkelse, det vill sga islam som ett naturligt, universellt tillstnd som utgr frutsttningen fr existensen som sdan. Men det r bara de som erknner och frivilligt bejakar detta enligt Koranen oundvikliga existentiella faktum, som rknas som muslimer i religis bemrkelse. Everest Ram Test. Shorter Encyclopaedia Of Islam Pdf' title='Shorter Encyclopaedia Of Islam Pdf' />Muslim r med andra ord den som aktivt och medvetet har antagit islam som sin religion ar. Denna islams s grundlggande ontologiska frstelse syn p verkligheten uttrycks bland annat i en retorisk frga i Koranen, sura 3 8. Gud har gett dem Gud som alla i himlarna och p jorden underkastar sig av fri vilja eller ndda och tvungna, och till vilken de skall terbrdas. Till detta r ocks knutet den antropologiska uppfattningen mnniskosynen om varje enskild mnniskas fria vilja och personliga ansvar fr sina handlingar Tvng skall inte frekomma i trosfrgor. Handla som ni vill Han ser vad ni gr 4. Det r fr mnniskornas skull som Vi har uppenbarat Skriften fr dig med sanningen. Och den som lter sig vgledas vgleds till nytta fr sig sjlv, och den som gr vilse, gr inte vilse till skada fr ngon annan n sig sjlv. Du Muhammed har inte satts att vaka ver dem. Det vill sga, enligt Muhammad Asads kommentar, du r inte ansvarig fr deras handlingar. Den viktigaste lropunkten i islam r monoteismen, att Gud eller den Allsmktige Allah p arabiska r en och att han ska dyrkas ensam, utan mellanhnder. Islams trosbeknnelse shahadan lyder Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed r hans sndebud. Gud r enligt Koranen helt suvern, stndigt nrvarande och fullkomlig varken enbart manlig eller kvinnlig. Gud beskrivs frst och frmst som den Barmhrtige, den Nderike och kan som sdan endast lra knnas genom en attityd av ppenhet och dmjukhet. Profeten Muhammed anses inte ha instiftat en ny religion. Koranens budskap r istllet en bekrftelse av alla fregende profeters budskap till vrldens alla folk, en tergng till den rena, ursprungliga monoteismen hos Adam, Abraham Ibrahim och Nuh Noa. Mnniskorna r satta att frvalta skapelsen till den evige Gudens ra, men r glmska och frtrnger grna varfr de befinner sig p jorden. Istllet brjar de ofta dyrka sina egna skapelser, irrlror och frgngliga ting. Detta beskrivs p flera stllen, bland annat i den knda berttelsen om Guldkalven i Koranen 2. Bibelns. Andra Mosebok 3. Som kompensation fr mnniskornas glmska och frhrdade hjrtan fr de med jmna mellanrum tillsnt sig profeter som pminnare och varnare sura. Enligt islams lra r Muhammed den senaste av alla dessa sndebud. Gabriel uppenbarar sig fr Muhammed. I islam anses Koranen vara sjlva uppenbarelsen nedsnd till profeten Muhammed genom rkengeln. Jibril Gabriel under en period av 2. Profeten sjlv anses inte vara gudomlig, utan endast en frmedlare av uppenbarelsen. Han prisas drfr som den hgst bendade och renhjrtade bland mnniskorna Muhammed betyder den prisade. I islam r alla profeter jmstllda och ska lskas och respekteras lika mycket. Muslimer tror, i likhet med kristna och judar, att en slutgiltig bedmning av mnniskors handlingar kommer att ske p den yttersta dagen, men att vetskapen om nr denna dag infaller endast ligger hos Gud. Nr den slutgiltiga bedmningen infaller kommer alla mnniskor som har levt, lever samt skall leva att bedmas utifrn om deras handlingar fljt Guds vg. Beroende p hur en mnniska levt sitt liv och i vilken grad man haft goda avsikter kommer hon eller han antingen till himlen eller helvetet. Men eftersom Gud r ndig s kan ven den som felat och tillslutit sitt hjrta fr Guds sanning och verklighet ar. Himmelriket. Men personen mste tro p att det finns bara en gud och det r Gud, och att Muhammed r den sista av profeterna och tro p att Koranen r Guds ord. Koranen freskriver tron p Gud och p hans uppenbarelser, p hans nglar, hans sndebud och p domedagen. Muslimer tror att Gud uppenbarade sitt slutliga budskap till mnniskorna genom den islamiska profeten Muhammed via ngeln Gabriel arabiska Jibrl. Fr dem r Muhammed den siste profeten och Koranen r alla de samlade uppenbarelser som denne mottog. Inom islam r profeter sndebud utvalda av Gud. De r mnskliga och inte gudomliga, ven om en del av dem har haft frmgan att kunna utfra vissa mirakel fr att pvisa sina ansprk. Islamiska profeter anses vara nrmast fullkomliga.